Informacja na temat płoszenia i odstrzału kormorana czarnego na terenia Okręgu PZW Przemyśl

Informujemy że, Okręg PZW w Przemyślu otrzymał stosowną Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr WPN.6401.87.2019.RN.3 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie umyślnego płoszenia i niepokojenia oraz zabijania do 500 sztuk kormorana czarnego Phalacrocorax carbo w miejscach żerowania, w obrębie obwodów rybackich rzeki San nr 6, 7 ,8 Mleczka nr 1, Lubaczówka nr 1 oraz Wirowa nr 1 których Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu jest użytkownikiem. Na mocy w/w „Decyzji...” podjęto współpracę z myśliwi z PZŁ w Przemyślu z którymi Okręg PZW podpisał porozumienie w dniu 14 stycznia 2020r w zakresie ostrzału kormoranów. Okręg PZW w Przemyślu prowadzi ciągłe działania mające na celu oraniczenie strat powodowanych przez tego szkodnika rybackiego.

12 Komentarzy

    Chcesz dodawać komentarze?

    Zaloguj się, aby otrzymać dostęp do dodatkowych funkcjonalności serwisu.