Składki Okręgowe na 2024r.

Powiadom znajomego:

 

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2024 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

170,-

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

43,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

85,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

- odznaczeni srebrną odznaką PZW

128,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

  1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.

  2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1

Składki Członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód w 2024 r.

Uchwała nr 115/Z/2023 ZO PZW w Przemyślu

z dnia 02.10.2023

Lp.

Wysokość

Zakres


 

1.


 

290

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(tzw. górska-100%)

Na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami


 

2


 

280

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. górska-100%)

Rezygnacja ze środków pływających

3


 

145

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – w tym odznaczeni złotą odznaką PZW oraz młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

(tzw. górska-ulgowa 50%)

Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia


 

4

 


 

140

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa (tzw. górska-ulgowa 50%) w tym odznaczeni złotą odznaką PZW oraz młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

Rezygnacja ze środków pływających.


 

5


 

50

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna uczestnik Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia..

5.1

43

W 2024 roku nowo wstępujący członkowie uczestnicy są zwolnieni z wszelkich opłat poza składką członkowską w kwocie 43 zł + 1 zł na ubezpieczenie – upoważnia tylko do wędkowania na terenie Okręgu PZW Przemyśl na jedną wędkę.


 

6


 

40

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką z wieńcami) Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

 

 

 

7.

230

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 100%).

Wszystkie metody i środki pływające Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia.

8.

115

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 50%). w tym odznaczeni złotą odznaką PZW oraz młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

Wszystkie metody i środki pływające. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia.


 

9.


 

220

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. wody nizinne 100%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia .

10.

110

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna w tym odznaczeni złotą odznaką PZW oraz młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

(tzw. wody nizinne 50%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia .

 

210

Wody górskie-75%. Pełna

  • seniorzy od 65 roku,

  • kobiety wszystkie

  • odznaczeni srebrną odznaką

wszystkie wody (w tym górskie) oraz metody ze środkami pływającymi

 

170

Wody nizinne 75% Niepełna

  • seniorzy od 65 roku,

  • kobiety wszystkie

  • odznaczeni srebrną odznaką

wszystkie wody nizinne oraz metody ze środkami pływającymi

11

10

Składka uzupełniająca do składki rocznej niepełnej - zbiorniki

12.

60

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 100% Do składki 230 zł.

12A

70

Składka uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia do składki 220 zł,

13.

30

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 50% do składki za 115 zł,

13A

35

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 50% do składki 110 zł,

14.

10

Dotyczy dopłaty za środki pływające.


 


 

15


 


 

 

 

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (wszystkie wody i metody również ze środków pływających)

40

-jednodniowa

70

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

110

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)


 

16

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (wszystkie wody i metody również ze środków pływających.)

60

-jednodniowa

110

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących).

160

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)


 

17


 

500

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla

niezrzeszonych i cudzoziemców - wszystkie wody i metody również ze środków pływających.

18

490

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla niezrzeszonych i cudzoziemców – wszystkie wody i metody bez środków pływających

19

30

Egzamin na kartę wędkarską.