Władze Okręgu

WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU wybranych na XII-tym Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w dniu 26.02.2022r.

 • Jan Bieniasz

  Prezes ZO PZW Przemyśl

 • Krzysztof Drabik

  Wiceprezes ds.organizacyjnych I-szy Zastępca Prezesa ZO

 • Bogusław Bernacki

  Wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód

 • Tadeusz Stadnik

  Wiceprezes ds. sportu

 • Zbigniew Żak

  Skarbnik

 • Tonia Wacław

  Sekretarz

 • Ryszard Piotrowicz

  Członek Prezydium

 • Karol Kontor

  Członek Prezydium/ Rzecznik Dyscyplinarny

  Okręg PZW w Przemyślu

 • Jacek Bukowy

  Członek Prezydium

 • Stanisław Burat

  Członek Zarządu

 • Tomasz Drewniak

  Członek Zarządu

 • Marian Fedan

  Członek Zarządu

 • Paweł Kopacz

  Członek Zarządu

 • Wojciech Kiszka

  Członek Zarządu

 • Mateusz Obroślak

  Członek Zarządu

 • Grzegorz Suszyło

  Członek Zarządu

 • Waldemar Szymeczko

  Członek Zarządu

 • Witold Wajda

  Członek Zarządu

 • Marcin Wandas

  Członek Zarządu

 • Grzegorz Wójtowicz

  Członek Zarządu

 • Mieczysław Zagulak

  Członek Zarządu

WYKAZ CZŁONKÓW ZARZĄDU OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU

   wybranych na XII-tym Okręgowym  Zjeździe Delegatów PZW w dniu 26.02.2022r. 

 

Lp.

 

Nazwisko i imię

 

Pełniona funkcja

 

 

 

Telefon kontaktowy

 

1

2

3

4

1

Bieniasz Jan

Prezes

667-612-109

2

Drabik Krzysztof

Wiceprezes ds.organizacyjnych

I-szy Zastępca Prezesa ZO

 

3

Bernacki Bogusław

Wiceprezes ds. zagospodarowania i ochrony wód

 

4

Stadnik Tadeusz

Wiceprezes ds. sportu

 

5

Żak Zbigniew

Skarbnik ZO

 

6

Tonia Wacław

Sekretarz Zarządu

 

7

Piotrowicz Ryszard

Członek Prezydium

 

8

Kontor Karol

Członek Prezydium/ Rzecznik Dyscyplinarny

 

9

Bukowy Jacek

Członek Prezydium

 

10

Burat Satnisław Członek Zarządu

 

 

11

Drewniak Tomasz

Członek Zarządu

 

12

Fedan Marian

Członek Zarządu

 

13

Kopacz Paweł

Członek Zarządu

 

14

Kiszka Wojciech

Członek Zarządu

 

15

Obroślak Mateusz

Członek Zarządu

 

16

Suszyło Grzegorz

Członek Zarządu

 

17

Szymeczko Waldemar

Członek Zarządu

 

18

Wajda Witold

Członek Zarządu

 

19

Wandas Marcin

Członek Zarządu

 

20

Wójtowicz Grzegorz

Członek Zarządu

 

21

Zagulak Mieczysław

Członek Zarządu

 

Główna Komisja Rewizyjna PZW Przemyśl w kadencji 2022-2025

 • Ludwik Pioruń

  Przewodniczący

 • Mateusz Kowal

  Wiceprzewodniczący

 • Mateusz Wojtak

  Sekretarz

 • Jan Kmiotek

  Członek

 • Janusz Babijczuk

  Członek

WYKAZ CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ KOMISJI DS ZAGOSPODAROWANIA I OCHRONY WÓD

Napis pod tytułem

 • Bogusław Bernacki

  Przewodniczący

 • Jann Bieniasz

  Członek

 • Piotr Kubas

  Członek/Dyrektor biura

 • Karol Kontor

  Członek

 • Marian Fedan

  Członek

 • Leszek Barański

  Członek

 • Tomasz Drewniak

  Członek

 • Mateusz Kowal

  Członek

 • Mieczysław Zagulak

  Członek