Gruntowe Zawody SĘDZIÓW I KAPITANÓW SPORTOWYCH 21 kwietnia 2024r. Hermanowice

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy

PZW w Przemyślu

ZAPRASZA

NA

Gruntowe Zawody

SĘDZIÓW I KAPITANÓW

SPORTOWYCH

Połączone ze szkoleniem

Zasady Organizacji Sportu

2024

Zawody odbędą się;    21 Kwietnia  2024

Zbiórka zawodników o godz. … 7,00 …..

Akwen –  Hermanowice

Prawo startu mają Czynni sędziowie dyscyplin

wędkarskich i Kapitan sportowy Koła

- czas połowu 4 godz.,

- zgłoszenia do 18 Kwietna  2024 / Tel. 606 791 280

Proszę Prezesów Kół o wydelegowanie przynajmniej 1 sędziego

sędziującego zawody w kole