Puchar lata 25.06.2023r

 

Przy pięknej pogodzie dniu 25.06.2023 odbyły się zawody w Hermanowicach metodą dowolną o puchar lata. Kolega Pioruń Ludwik Prezes Koła Wiarus powitał wszystkich uczestników zawodów i przypomniał regulamin połowów.

Po upływie 4 godzin i komisyjnym zważeniu ryb ogłoszono wyniki zawodów:

Pierwsze miejsce w zawodach zajął kolega Kwiatek Kamil

Drugie miejsce w zawodach zajął kolega Bogdanowicz Jerzy

Trzecie miejsce w zawodach zajął kolega Pacuła Mariusz

Czwarte miejsce w zawodach zajął kolega Kardaszewski Wacław

Piąte miejsce w zawodach zajął kolega Wojtyna Andrzej

Szóste miejsce w zawodach zajął kolega Kubas Paweł