KOMUNIKAT NR 1 OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH GPP Polski 2024 w kat. U15 i U20

Piotr Kubas

KOMUNIKAT NR 1

OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW SPŁAWIKOWYCH

GPP Polski 2024 w kat. U15 i U20

 

                                                 

 

Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu informuje, że na zlecenie Zarządu Głównego PZW w Warszawie organizuje w dniach 28 – 30 czerwca 2024 roku Ogólnopolskie Zawody Spławikowe GPP U15 i U20.

Zawody rozegrane zostaną w 2 turach, w klasyfikacji indywidualnej, w dwóch kat. wiekowych; U15 i U20, zgodnie z przepisami zawartymi Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego (cz.1,3) oraz z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych ryb zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.

Zawodnicy muszą posiadać legitymację członkowską z opłaconymi składkami na 2024rok oraz wymagane oświadczenia/ zgody umieszczone w załączniku,

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18lat muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna/opiekunów prawnego/prawnych na udział w zawodach oraz obowiązkowo indywidualnego opiekuna podczas zawodów.

Wzory dokumentów można znaleźć pod umieszczonymi poniżej inkami:

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PODCZAS ZAWODÓW

 

W zawodach GPP PZW U15 , U20 w dyscyplinie spławikowej prawo startu mają zawodnicy w kategoriach; kadet U15, junior U20 zgodnie z określeniem wieku na podstawie ZOSW cz.3 roz. I pkt.6.

Pisemne zgłoszenie do zawodów wraz z potwierdzeniem opłaty startowej, oświadczeniem o stanie zdrowia, zgoda rodziców/opiekunów prawnych, oświadczenie RODO należy przesłać na adres e-mail

pzwprzemysl@poczta.onet.pl wpisując w tytule wiadomości: „GPP U15 i U20 – Przemyśl 2024”. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oficjalnych drukach ZG PZW w nieprzekraczalnym terminie do 15

czerwca 2024r

 

Po wyznaczonym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Koszt uczestnictwa w zawodach:

 • startowe od zawodnika 450 zł
 • osoba towarzysząca (trener/opiekun) 150 zł (obowiązkowa opłata od jednego opiekuna/trenera zgłoszonego do zawodów przebywającego na stanowisku danego zawodnika).

 

W ramach opłaty startowej uczestnictwa organizator zapewnia, zezwolenie na wędkowanie w dniach 27-30 czerwca 2024r./dotyczy treningu i zawodów/ ponad to posiłek po zawodach, kawa/herbata oraz napoje.

 

Wpłaty startowego należy dokonać na konto Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu w banku

Santander Consumer Bank S.A 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489

z dopiskiem „GPP U15 i U20 – Przemyśl 2024”.

 

            Pisemne zgłoszenie do zawodów należy przesłać na adres Okręgu PZW w Przemyślu e-mail; pzwprzemysl@poczta.onet.pl w tytule wiadomości napisać „GPP U15 i U20 – Przemyśl 2024”. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2021r. na załączonym druku.

 

Okręgi, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę startową, a zawodnicy z różnych przyczyn nie będą uczestniczyć w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej!

 

Kontakt tel. Biuro Okręgu - 16 678 57 69 w sprawach potwierdzenia opłat pozostałe informacje organizacyjne

Sędzia główny - Przewodniczący Rady ds. Młodzieży kol. Adam Działo

Tel. 532 594 884 

 

Dodatkowe informacje;

Lista zgłoszonych uczestników do zawodów, losowanie stanowisk na trening w dniu 28.06.2024r., mapa łowiska z rozmieszczeniem sektorów i biura zawodów, miejsc parkingowych będzie zamieszczona w kolejnych komunikatach na stronie okręgu PZW w Przemyślu po zamknięciu listy zgłoszonych.

Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w zawodach, zgodę na przetwarzanie danych oraz obowiązkowo opiekę na stanowisku podczas zawodów oraz oficjalnego treningu.

Zawodnicy muszą posiadać legitymacje członkowskie z aktualnymi opłatami na 2024r. Łowisko wraz z wytyczonymi stanowiskami zostanie udostępnione do treningu w dniu 28.06.2024r. w godzinach 8.00 do 15:00. Zawody zostaną rozegrane w dwóch turach w dniach 29-30.06.2024r. zgodnie z ZOSW cz.3 rozdz. VII pkt. 16 dotyczące czasu trwania tury zawodów dla poszczególnych kategorii wiekowych tzn.;

 • Junior U20 – 4h
 • Kadet U15 – 3h

Poza wyznaczonymi godzinami treningów, a także po turach zawodów zawodnicy mogą pozostać

na łowisku, ale nie mogą łowić ryb ani wrzucać zanęt i przynęt do łowiska (ZOSW cz. 3 rozdz. VIII pkt. 12). Nieprzestrzeganie tego zapisu dyskwalifikuje zawodnika w całych zawodach (ZOSW cz. 3 rozdz. XIII. Pkt. 11f)

Zawodnicy lub ich trenerzy/opiekunowie zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach w piątek w dniu oficjalnego treningu do godz.14.00 podczas potwierdzania należy dostarczyć wymagane oświadczenia i zgody.

            Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów zakwaterowania.

            Zasady rozgrywania zawodów w dyscyplinie spławikowej regulują ZOSW cz. 1 i 3

Uwaga!!!

Ceremonia otwarcia odbędzie się na placu w miejscu zawodów po oficjalnym treningu ok. godz. 15.00

Podczas Ceremonii – otwarcia obecność zawodników/trenerów jest obowiązkowa.

Charakterystyka łowiska;

Łowisko Okręgowe No Kill - Hermanowice

Zbiornik o powierzchni – 5,66ha w tym lustra wody 4,5ha,

                                                - linia brzegowa prosta /przy wodzie kamienny brzeg/

                                                - dno twarde z lekkim zamuleniem,

                                               - długość linii brzegowej ok. 400m,

                                                - szerokość łowiska od 35m do 100m,

                                                - głębokość od 1.2m do 2,3m,

Rybostan; leszcz, krąp, płoć, jaź, karaś, lin, karp oraz amur,

 

Główna Komisja Sędziowska

1. Sędzia Główny                       – Adam Działo

2. Sędzia Sekretarz                      – Tadeusz Stadnik

3. Sędziowie Sektorowi – Zbigniew Żak, Jacek Bukowy, Wacław Tonia, Mariusz Adamczak

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia do zawodów – zał. nr 1
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia – zał. nr 2
 3. Oświadczenie RODO – zał. nr 3
 4.  Mapa łowiska i biuro zawodów – zał. nr 4
 5. klauzula opiekuna podczas zawodów – zał. nr 5
 6. zgoda rodzica/opiekuna prawnego – zał. nr 6

Harmonogram zawodów

27.06.2024 r. – trening dobrowolny nieoficjalny (czwartek)

 • 9.50 – sygnał na nęcenie zanętą ciężką
 • 10.00 – sygnał rozpoczęcie treningu
 • 17.00 – zakończenie treningu (do tej godziny należy opuścić łowisko)

28.06.2024 r. – trening oficjalny obowiązkowy (piątek)

 • 9.00 – otwarcie sekretariatu zawodów
 • 9.50 - sygnał na nęcenie zanętą ciężką
 • 10.00 - sygnał rozpoczęcie treningu
 • 13.00 - sygnał zakończenie treningu Kadetów (po tym sygnale zabronione jest wędkowanie i nęcenie)
 • 14.00 – sygnał zakończenie treningu Juniorów(po tym sygnale zabronione jest wędkowanie i nęcenie)
 • 15.30 – obiad na łowisku (w miejscu sekretariatu zawodów)
 • 16.00 – uroczyste otwarcie zawodów (w miejscu sekretariatu zawodów)
 • 16.30 – odprawa kierowników drużyn i losowanie sektorów

29.06.2024 r. – I tura zawodów (sobota)

 • 7.00 – losowanie stanowisk (sekretariat zawodów)
 • 8.00 – I sygnał wejście na stanowisko
 • 8.50 – II sygnał 5 min. do kontroli zanęt i przynęt
 • 9.50 – III sygnał nęcenie zanętą ciężką
 • 10.00 – IV sygnał rozpoczęcie I tury zawodów
 • 12.55 – V sygnał 5 min. do końca I tury zawodów kadetów
 • 13.00 – VI sygnał koniec I tury zawodów kadetów
 • 13.55 – V sygnał 5 min. do końca I tury zawodów juniorów
 • 14.00 – VI sygnał koniec I tury zawodów juniorów
 • ok 15.15 – ogłoszenie wyników I tury i obiad (w miejscu sekretariatu zawodów)

30.06.2024 r. – II tura zawodów (niedziela)

 • 7.00 – losowanie stanowisk (sekretariat zawodów)
 • 8.00 – I sygnał wejście na stanowisko
 • 8.50 – II sygnał 5 min. do kontroli zanęt i przynęt
 • 9.50 – III sygnał nęcenie zanętą ciężką
 • 10.00 – IV sygnał rozpoczęcie II tury zawodów
 • 12.55 – V sygnał 5 min. do końca I tury zawodów kadetów
 • 13.00 – VI sygnał koniec I tury zawodów kadetów
 • 13.55 – V sygnał 5 min. do końca II tury zawodów juniorów
 • 14.00 – VI sygnał koniec II tury zawodów juniorów
 • ok.15.15 – ogłoszenie wyników zawodów i obiad (w miejscu sekretariatu zawodów)

 

 

           Vice Prezes ds. Sportu                                                                                                                       Prezes ZO

Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu                                                                                                   PZW w Przemyślu

 

 

         

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • zal-nr-2-karta-zgloszenia-do-zawodow-splawikowych.xls

  • 0.04 MB
 • zal-3-zgoda-rodzicowopiekuna.doc

  • 0.19 MB
 • zal-4-oswiadczenie-stan-zdrowia.doc

  • 0.20 MB
 • zal-5-oswiadczenie-rodo.doc

  • 0.14 MB
 • zal-6-klauzula-opiekuna-podczas-zawodow.doc

  • 0.11 MB